Hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm – ISO 22000:2018 – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) vừa công bố ban hành phiên bản mới ngày 19/6/2018 thay thế cho phiên bản 2005 được ban hành ngày 01/09/2005

Nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, nâng cấp, áp dụng ISO 22000: 2018 

TDUNG giới thiệu dịch vụ đào tạo:

ISO 22000: 2018 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho đến cơ sở cung cấp suất ăn,.. không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, nó giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro ATTP

Video đào tạo ngày 1

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 được thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Trong đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn,… để thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt dẫn tới thành công

Video đào tạo ngày 2 – sáng

Lộ trình chuyển đổi ISO 22000:2018

  1. Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 trước ngày 18 tháng 6 năm 2018

     – Giá trị hiệu lực của giấy chứng nhận vẫn được giữ nguyên cho tới khi hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.

    – Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 22000:2018 trong lần đánh giá giám sát, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc đánh giá chuyển đổi riêng.

  1. Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 trong thời gian chuyển đổi từ 18 tháng 6 năm 2018 đến hết 17 tháng 6 năm 2021

– Các tổ chức có thể lực chọn đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 hoặc ISO 22000:2018. Tuy nhiên, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 chỉ có thời hạn hiệu lực tối đa đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2021.

– Các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 có thể lựa chọn để chuyển đổi theo như hướng dẫn tại mục 1.

  1. Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 17 tháng 6 năm 2021

– Các tổ chức chỉ có thể đăng ký được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO

Đào tạo ISO 22000:2018

Đào tạo ISO 22000:2018

Đào tạo ISO 22000:2018

THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

  • Thời gian đào tạo: 2 ngày
  • Kinh phí: liên hệ
  • Phiếu đăng ký dịch vụ, chương trình đào tạo: download bên dưới

Để có thông tin thêm về dịch vụ đào tạo ISO 22000:2018, đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Zalo: 0974.424.454 – Email: trandinhdung11279@gmail.com

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0974424454