Hướng dẫn tra các thông số của hơi nước bão hòa online

Saturated Steam Table by Temperature and pressure

Bài toán đặt ra

Tính cân bằng vật liệu và cân bằng nhiệt lượng của một thiết bị cô đặc dung dịch đường sucrose làm việc gián đoạn có năng suất Gc = 2000kg/h sử dụng hơi nước bão hoà làm hơi đốt (áp suất 1,2bar). Dung dịch đường sucrose có nồng độ đầu xđ = 12 %, nồng độ cuối xc = 45%, nhiệt độ đầu của nguyên liệu là tđ = 75oC, nhiệt độ của sản phẩm là 80oC. Áp suất ở thiết bị ngưng tụ đo được là 1 bar và nhiệt độ hơi thứ đi ra là 990C

Xem video bài giảng Cô đặc một nồi tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=GFwCx1OBZKw

Để giải bài toán này, chúng ta phải tính

1- Cân bằng vật liệu

2- Cân bằng nhiệt lượng

Để tra cứu các thông số tính chất vật lý của hơi nước bão hòa, cụ thể với bài toán này, các em sinh viên phải tra các thông số sau

* Hàm nhiệt của hơi đốt, hơi thứ

Cách thử công tra cứu bằng Cuốn sổ tay tại đây: https://trithucso.vn/so-tay-qua-trinh-thiet-bi-cong-nghe-hoa-chat-tap-12/

Ngoài ra, để nhanh hơn thì chúng ta tra cứu online thông qua trang web: https://www.tlv.com/global/ME/calculator/steam-table-pressure.html

Giao diện và thao tác như hình dưới

Sau khi chọn mục 1, Tiếp đến chọn 2 và 3

 

Kết quả

Kết luận, Hơi đốt ở 1,2bar: Tra website  có I = 2683,06 KJ/kg

Tương tự ta tra được Hơi thứ ở  990C

Có i = 2673,99kJ/kg

* Nhiệt dung riêng của dung dịch đầu ( Xem video)

* Nhiệt dung riêng và nhiệt độ của nước ngưng (1bar)

 

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0974424454