Bài tập động học phản ứng Enzym là môn học khó nhằn vì phải làm bài tập với 3 K: khó, khô và khổ. Những ai đã học các môn học liên quan đến Hoá sinh, Sinh học phân tử, động học phản ứng enzym, đều phải quan tâm đến đốc độ phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng enzym, hằng số Michaelis -Menten, phương pháp Lineweaver–Burke,…. đều muốn có các dạng bài tập dễ hiểu, vận dụng cơ bản các dạng bài tập thầy cô giao cho. Hy vọng Bài tập Động học phản ứng enzym sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều để vượt qua học phần này cũng như chuẩn bị đầu vào cao học thi môn Hoá sinh, sinh học phân tử,…

Mọi mong muốn của bạn đều được lắng nghe: Zalo: 0974.424.454, trandinhdung11279@gmail.com

Xem thêm Tài liệu tham khảo tại https://trithucso.vn/tai-lieu-tham-khao/

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974424454

error: Content is protected !!