Hệ thống quản lý môi trường (EMS) đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức. Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả yêu cầu điều chỉnh) và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Một khi xác định ưu tiên, các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi hoặc khai thác các cơ hội có lợi được tích hợp trong các kế hoạch hoạt động của hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001: 2015 LÀ GÌ?

Bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ

-Tổng quan về ISO 14001: 2015

-Diễn giải các điều khoản ISO 14001: 2015 và áp dụng

-Kỹ năng biên soạn, hệ thống hóa Bộ quy trình ISO 14001: 2015 tại doanh nghiệp

-Chuẩn bị và đánh giá nội bộ, đánh giá bên thứ 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

  • Thời gian đào tạo: 2 ngày
  • Kinh phí: liên hệ
  • Phiếu đăng ký dịch vụ, chương trình đào tạo: download bên dưới

Để có thông tin thêm về dịch vụ đào tạo ISO 14001:2015, đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Hotline: 0989.138.451 – Email: trandinhdung11279@gmail.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974424454

error: Content is protected !!