Tiêu chuẩn HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) tiếng Việt nghĩa là “Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP là xác định mối nguy, đánh giá các mối nguy, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các mối nguy đó nhằm đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn cho người sử dụng. Bất cứ hệ thống HACCP nào cũng luôn thay đổi để thích nghi với điều kiện đổi mới, như khi có các tiến bộ trong thiết kế thiết bị, trong các qui trình chế biến hay các phát triển công nghệ. HACCP được áp dụng trong suốt cả chu trình thực phẩm, từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và việc áp dụng đó phải căn cứ vào các chứng cứ khoa học về các mối nguy cho sức khỏe của con người.

Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng HACCP trong các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu là sự tiếp cận sớm nhất trong các tiêu chuẩn liên quan an toàn thực phẩm và mang tính bắt buộc để chứng minh cho chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu hàng hoá trong những năm đầu 2000. 

Để triển  HACCP, chúng ta tuân thủ 12 bước và 7 nguyên tắc, trithucso.vn giới thiệu Báo cáo Kế hoạch HACCP trong chế biến thuỷ sản xuất khẩu để bạn đọc tham khảo:

Ai quan tâm đến tài liệu Kế hoạch HACCP trong chế biến thủy sản xuất khẩu, xin vui lòng gửi yêu cầu vào gmail: trandinhdung11279@gmail.com

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0974424454