XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BẰNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC

  Khái niệm Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1992 bởi hai giáo sư đại học Harvard là Robert S. Kaplan và David Norton với mục đích là thúc đẩy và đo lường hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh. BSC đã giúp cho các nhà quản lý có được bức tranh cân bằng về hiệu quả hoạt động hiện tại cũng như các nhân tố là động lực tăng trưởng cho tương lai.
Việc đo lường thật sự quan trọng vì “nếu không đo lường được, bạn sẽ không thể quản lý được”. Một hệ thống đo lường của tổ chức có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của mọi người ở cả trong và ngoài tổ chức đó. Nếu các công ty muốn tồn tại và phát triển trong cuộc cạnh tranh ở thời đại thông tin thì họ phải sử dụng những hệ thống đo lường và quản lý được hình thành từ những chiến lược và khả năng của chính họ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức đi theo những chiến lược về quan hệ khách hàng, năng lực cốt lõi và khả năng tổ chức nhưng lại chỉ thúc đẩy và đo lường hoạt động bằng những thước đo tài chính.

BSC đã giải quyết hiệu quả những hạn chế của các thước đo tài chính mang tính ngắn hạn và phản ánh kết quả quá khứ bằng việc bổ sung các thước đo là động lực phát triển doanh nghiệp trong tương lai. BSC chuyển hóa tầm nhìn/sứ mệnh và chiến lược thành những mục tiêu và thước đo, được tổ chức thành bốn viễn cảnh khác nhau là Tài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ và Học hỏi và phát triển.
Bốn viễn cảnh của BSC giúp một doanh nghiệp duy trì một sự cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn, giữa các kết quả kỳ vọng và các nhân tố động lực thúc đẩy các kết quả này, giữa các chỉ số khách quan, cứng và các chỉ số mang tính chủ quan

…….

Xem đầy đủ các nội dung về Xây dựng mô hình Quản Trị doanh nghiệp bằng Thẻ điểm Cân Bằng BSC

https://trithucso.vn/xay-dung-mo-hinh-quan-tri-doanh-nghiep-bang-the-diem-can-bang-bsc/

Xem Xây dựng mô hình Quản Trị doanh nghiệp bằng Thẻ điểm Cân Bằng BSC

https://www.facebook.com/trithucso.vn

Xem Xây dựng mô hình Quản Trị doanh nghiệp bằng Thẻ điểm Cân Bằng BSC trên Youtube: 

 

Tài liệu 4.0 All In One by https://trithucso.vn/ Đa lĩnh vực – Đa đối tượng

Mọi mong muốn của bạn đều được lắng nghe: zalo 0974.424.454

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0974424454