BỘ QUY TRÌNH ISO 9001 2015 HÀNH CHÍNH CÔNG – BAN DÂN TỘC

MỤC LỤC BỘ QUY TRÌNH ISO 9001: 2015 HÀNH CHÍNH CÔNG – BAN DÂN TỘC

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

Sổ tay chất lượng

Quy trình Kiểm soát tài liệu

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

Quy trình Đánh giá nội bộ

Quy trình quản lý rủi ro

Quy trình Xem xét Hệ thống quản lý chất lượng

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức
Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
Quy trình quản lý tài sản cơ quan
Quy trình bình xét thi đua – khen thưởng
Quy trình quản lý công tác văn thư
Hướng dẫn mô tả yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Quy trình tổ chức họp, hội nghị, hội thảo
Quy trình thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật
Quy trình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo
Quy trình rà soát, đánh giá xét các xã, thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Quy trình thẩm định đối tượng được thụ hưởng chính sách dân tộc

Bộ quy trình ISO 9001 trong hành chính công trên https://trithucso.vn/bo-quy-trinh-iso…​

Tham khảo thêm Tài liệu 4.0 All In One by https://trithucso.vn/​​ Đa lĩnh vực – Đa đối tượng

Mọi mong muốn của bạn đều được lắng nghe: Zalo 0974.424.454; trandinhdung11279@gmail.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974424454

error: Content is protected !!