BỘ QUY TRÌNH ISO 9001 2015 HÀNH CHÍNH CÔNG – CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

MỤC LỤC BỘ QUY TRÌNH ISO 9001: 2015 HÀNH CHÍNH CÔNG – CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Chính sách chất lượng

Mục tiêu chất lượng

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

Sổ tay chất lượng

Quy trình Kiểm soát tài liệu

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

Quy trình Đánh giá nội bộ

Quy trình quản lý rủi ro

Quy trình Xem xét Hệ thống quản lý chất lượng

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Quy trình quản lý công tác văn thư

Quy trình tuyển dụng viên chức

Quy trình (cấp mới, gia hạn, cấp lại) chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc BVTV.

Quy trình cấp (cấp mới, cấp đổi) thẻ xông hơi khử trùng – vật thể bảo quản nội địa.

Quy trình (cấp mới, cấp lại) giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng – vật thể bảo quản nội địa.

Quy trình tổng hợp, Báo cáo (tuần, tháng, quý…) tình hình dịch hại cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Quy trình thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (gồm cấp mới và cấp lại).

Quy trình (cấp mới, gia hạn) chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng – vật thể bảo quản nội địa

Bộ quy trình ISO 9001 trong hành chính công trên https://trithucso.vn/bo-quy-trinh-iso…​

Tham khảo thêm Tài liệu 4.0 All In One by https://trithucso.vn/​​ Đa lĩnh vực – Đa đối tượng

Mọi mong muốn của bạn đều được lắng nghe: Zalo 0974.424.454; trandinhdung11279@gmail.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974424454

error: Content is protected !!