GIỚI THIỆU ISO 9001: 2015

Hệ thống quản lý chất lượng QMS là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng là cách thức mà tổ chức chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của mình có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

Nói rộng ra, hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức cùng với việc lập kế hoạch, quy trình, nguồn lực và tài liệu mà doanh nghiệp sử dụng để đạt được mục tiêu chất lượng của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cung cấp sự cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, do đó dần dần cải tiến sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp

ISO 9001: 2015 LÀ GÌ?

Theo Nigel Croft, ISO 9001: 2015 là sự kết hợp giữa phương pháp tiếp cận qúa trình với tư duy dựa trên rủi ro và sử dụng chu trình PDCA ở tất cả các cấp trong tổ chức

7 BƯỚC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG ISO 9001: 2015

BƯỚC 1: KHẢO SÁT

 • Khởi động dự án
 • Nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể về ISO 9001:2015
 • Thành lập ban chỉ đạo dự án ISO 9001:2015. Thành viên ban chỉ đạo phải có các kiến thức chung về quản lý chất lượng. Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về chất lượng.
 • Phân tích bối cảnh DN, các vấn đề nội bộ và bên ngoài DN, những bên liên quan, những ảnh hưởng đến chất lượng. So sánh với các điều kiện tuân thủ và những yêu cầu khác có liên quan.
 • Khảo sát chi tiết các hoạt động
 • Tư vấn sẽ khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp để cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và làm căn cứ hoạch định hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý chất lượng để xác định nhu cầu quản trị nội bộ và những điểm yếu so với:
 • Đặc điểm về tác động chất lượng của sản phẩm/dịch vụ và quy trình hoạt động hiện tại
 • Sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan,
 • Các biện pháp kiểm soát hiện hành và hiệu lực của các biện pháp kiểm soát.
 • Lập kế hoach cụ thể và phân công cán bộ chuyên trách từng phần công việc cụ thể cho việc xây dựng HTQLCL.

BƯỚC 2: ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN

 • QMR, các thành viên ban ISO và các nhân viên khác sẽ được Tư vấn tiến hành đào tạo nhận thức chất lượng, nhận thức ISO 9001 và phương pháp áp dụng ISO 9001 và một số nội dung phụ trợ khác

BƯỚC 3 TƯ VẤN XÂY DỰNG TÀI LIỆU HTQLCL

 • Xây dựng chính sách chất lượng và cam kết của lãnh đạo, tuyên bố cam kết này với toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.
 • Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý chất lượng nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Chương trình cần mô tả cách thức tổ chức sẽ đạt được các mục tiêu của mình, bao gồm cả thời gian, các nguồn lực cần thiết và người chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài liệu và phương pháp quản lý tài liệu
 • Xem xét và sửa đổi hệ thống tài liệu và hướng dẫn áp dụng

BƯỚC 4: TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG

 • Đào tạo hướng dẫn vận hành, áp dụng.
 • Thu thập thông tin phản hồi, hiệu chỉnh văn bản
 • Triển khai áp dụng vào thực tiễn.

BƯỚC 5: ÐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT

 • Đào tạo kiến thức về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường cho lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của công ty.
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nội bộ và hệ thống xem xét của lãnh đạo.
 • Thực hiện chương trình đánh giá hệ thống quản lý môi trường nội bộ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Báo cáo kết quả của đợt đánh giá trên lên lãnh đạo để xem xét, thực hiện các hành động khắc phục.

BƯỚC 6: ÐÁNH GIÁ, XEM XÉT VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

 • Lựa chọn cơ quan chứng nhận phù hợp và xin đăng ký chứng nhận (TDUNG ). Tổ chức tiến hành đánh giá trước chứng nhận nếu thấy cần thiết.
 • Chuẩn bị cho cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng của tổ chức. Xem xét kết quả đánh giá ban đầu của cơ quan chứng nhận và thi hành các biện pháp khắc phục đối với những điểm không phù hợp.

BƯỚC 7: DUY TRÌ HỆ THỐNG

 • Thực hiện đánh giá nội bộ theo định kỳ.
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Thực hiện đánh giá giám sát.

Không ngừng duy trì, cải tiến liên tục hệ thống và chịu sự giám sát định kỳ của tổ chức chứng nhận.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

 • Thời lượng tư vấn: 2,5-03 tháng.
 • Kinh phí: Thỏa thuận
 • Phiếu đăng ký dịch vụ, kế hoạch chi tiết, chương trình đào tạo:

    xem trên Website: http://trithucso.vn

THÔNG TIN THÊM

Để có thông tin về tư vấn ISO 9001: 2015 hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi 

Hotline:  Mr Dũng, 0989.138.451 – Email: dungthuysaodo@gmail.com

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974424454

error: Content is protected !!